O nas

SAFETOM Sp. z o.o. to zespół‚ specjalistów zajmujących się obsługą małych i dużych przedsiębiorstw z różnych branż. Oferujemy wsparcie merytoryczne, nadzór oraz szkolenia m.in w dziedzinie BHP, PPOŻ, HACCP. Prowadzimy kursy Pierwszej Pomocy, ewakuacji pracowników oraz pokazy stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego. Przygotowujemy do uzyskania uprawnień w transporcie drogowym oraz UDT. Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny dostosowując ofertę uwzględniającą potrzeby i oczekiwania oraz tak aby spełniała wszystkie wymogi formalnoprawne i była zgodna z aktualnymi przepisami.
Naszą dewizą jest dążenie do minimalizacji ryzyka poprzez dobór najlepszych rozwiązań.

about-us-bg

Aktualności

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 poz.461) od 28 listopada br. obowiązuje nowy  „Wykaz maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych…” (Załącznik nr 1). Zmiany […]

czytaj więcej

Przychód pracownika związany z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych – interpretacja ogólna

Minister Finansów wydał interpretację ogólną z 11.9.2020 r. (nr DD3.8201.1.2020) w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Interpretacja dotyczy stosowania art. 12 ust. 2a PDOFizU. Interpretacja ogólna dotyczy stosowania art. 12 ust. 2a PDOFizU, w zakresie ujmowania w zryczałtowanym przychodzie pracownika świadczenia polegającego na finansowaniu przez pracodawcę kosztów eksploatacyjnych, […]

czytaj więcej