Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 poz.461) od 28 listopada br. obowiązuje nowy  „Wykaz maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych…” (Załącznik nr 1). Zmiany […]

czytaj więcej

Przychód pracownika związany z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych – interpretacja ogólna

Minister Finansów wydał interpretację ogólną z 11.9.2020 r. (nr DD3.8201.1.2020) w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Interpretacja dotyczy stosowania art. 12 ust. 2a PDOFizU. Interpretacja ogólna dotyczy stosowania art. 12 ust. 2a PDOFizU, w zakresie ujmowania w zryczałtowanym przychodzie pracownika świadczenia polegającego na finansowaniu przez pracodawcę kosztów eksploatacyjnych, […]

czytaj więcej

Upał w pracy. Jak temu zaradzić?

Ostatnio pojawiły wyjątkowo upalne dni. Skok temperatury może sprawić, że wydajność w pracy może zmaleć. Co zrobić, aby temu zapobiec? Jakie w związku z tym dodatkowe obowiązki spoczywają na pracodawcach? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w przepisach prawa pracy. W Kodeksie pracy znajdują się ogólne regulacje prawne, które wskazują na konieczność podejmowania przez pracodawców […]

czytaj więcej

Pieniądze na poprawę warunków BHP w firmie

Płatnicy składek do 31 sierpnia mogą składać do ZUS wnioski o dofinansowanie projektów w ramach „Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”. Konkurs ma wyłonić projekty, które pomogą poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy, zmniejszyć zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi czy też zredukować czynniki ryzyka. Na co […]

czytaj więcej

Choroba zawodowa – przyczyn szukamy tylko u ostatniego pracodawcy

Jeśli choroba zawodowa pojawia się kilka lat po zatrudnieniu pracownika, to nie ma potrzeby sprawdzania, czy w poprzednim miejscu praca była wykonywana w warunkach narażenia zawodowego – orzeczenie NSA. Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał, że podstawą stwierdzenia choroby zawodowej jest orzeczenie lekarskie. Jeśli organy administracji nie mają dowodów wskazujących na inne okoliczności, to nie mogą stwierdzić, […]

czytaj więcej

Ułatwienia w tarczy – jak uzyskać orzeczenie lekarskie?

Orzeczenie lekarskie może zostać wydane przez innego lekarza niż lekarz medycyny pracy. Taką możliwość dały pracownikom przepisy tarczy antykryzysowej. Dodatkowo cały czas istnieje możliwość zdalnego wydawania zaświadczeń. O czym powinni wiedzieć nie tylko pracownicy, a także pracodawcy w kontekście zmian ustawowych. Nowe przepisy dotyczą sytuacji, kiedy lekarz uprawniony do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego jest […]

czytaj więcej

Pracownik i pracodawca w czasie epidemii – obowiązki

Zwiększone bezpieczeństwo w miejscu pracy, system zdalny, zamknięcie zakładu pracy – w skutek epidemii koronawirusa życie zawodowe uległo zmianie. Do czego zobowiązani są pracodawcy a do czego pracownicy w tej nietypowej sytuacji? Praca zdalna Przyjęta przez rząd tarcza antykryzysowa zawiera zapisy odnoszące się do tzw. pracy zdalnej, czyli pracy świadczonej poza miejscem jej stałego wykonywania. […]

czytaj więcej

Lekarz medycyny pracy sam oceni pracownika

Ministerstwo Zdrowia chce zmienić rozporządzenie, regulujące badania lekarskie pracowników. Dzięki temu orzeczenie będzie można uzyskać szybciej, a pracodawcy zapłacą mniej niż do tej pory. Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy jest obecnie na etapie uzgodnień. Jak […]

czytaj więcej

Powrót do wykonywania zadań w pełnym zakresie przez Państwową Inspekcję Pracy

Od 22 czerwca do wykonywania swoich zadań w pełnym zakresie powrócili Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy. Towarzyszą temu nowe zasady przeprowadzania kontroli, określone w wytycznych GIP i Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z nimi, zanim dojdzie do czynności kontrolnych i jeśli nie wyklucza tego charakter kontroli, inspektor powinien zatelefonować do pracodawcy, żeby ustalić, jakie procedury dotyczące utrzymania […]

czytaj więcej

Wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej

Od 8.3.2020 r. obowiązują przepisy rozporządzenia MRiRW z 19.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 486). Zasiłek chorobowy W rozporządzeniu MRiRW z 16.5.2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy […]

czytaj więcej