Choroba zawodowa – przyczyn szukamy tylko u ostatniego pracodawcy

Jeśli choroba zawodowa pojawia się kilka lat po zatrudnieniu pracownika, to nie ma potrzeby sprawdzania, czy w poprzednim miejscu praca była wykonywana w warunkach narażenia zawodowego – orzeczenie NSA. Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał, że podstawą stwierdzenia choroby zawodowej jest orzeczenie lekarskie. Jeśli organy administracji nie mają dowodów wskazujących na inne okoliczności, to nie mogą stwierdzić, […]

czytaj więcej

Ułatwienia w tarczy – jak uzyskać orzeczenie lekarskie?

Orzeczenie lekarskie może zostać wydane przez innego lekarza niż lekarz medycyny pracy. Taką możliwość dały pracownikom przepisy tarczy antykryzysowej. Dodatkowo cały czas istnieje możliwość zdalnego wydawania zaświadczeń. O czym powinni wiedzieć nie tylko pracownicy, a także pracodawcy w kontekście zmian ustawowych. Nowe przepisy dotyczą sytuacji, kiedy lekarz uprawniony do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego jest […]

czytaj więcej

Pracownik i pracodawca w czasie epidemii – obowiązki

Zwiększone bezpieczeństwo w miejscu pracy, system zdalny, zamknięcie zakładu pracy – w skutek epidemii koronawirusa życie zawodowe uległo zmianie. Do czego zobowiązani są pracodawcy a do czego pracownicy w tej nietypowej sytuacji? Praca zdalna Przyjęta przez rząd tarcza antykryzysowa zawiera zapisy odnoszące się do tzw. pracy zdalnej, czyli pracy świadczonej poza miejscem jej stałego wykonywania. […]

czytaj więcej

Lekarz medycyny pracy sam oceni pracownika

Ministerstwo Zdrowia chce zmienić rozporządzenie, regulujące badania lekarskie pracowników. Dzięki temu orzeczenie będzie można uzyskać szybciej, a pracodawcy zapłacą mniej niż do tej pory. Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy jest obecnie na etapie uzgodnień. Jak […]

czytaj więcej

Powrót do wykonywania zadań w pełnym zakresie przez Państwową Inspekcję Pracy

Od 22 czerwca do wykonywania swoich zadań w pełnym zakresie powrócili Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy. Towarzyszą temu nowe zasady przeprowadzania kontroli, określone w wytycznych GIP i Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z nimi, zanim dojdzie do czynności kontrolnych i jeśli nie wyklucza tego charakter kontroli, inspektor powinien zatelefonować do pracodawcy, żeby ustalić, jakie procedury dotyczące utrzymania […]

czytaj więcej

Wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej

Od 8.3.2020 r. obowiązują przepisy rozporządzenia MRiRW z 19.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 486). Zasiłek chorobowy W rozporządzeniu MRiRW z 16.5.2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy […]

czytaj więcej

Ergonomia pracy przy komputerze

Prawidłowa pozycja ciała przy komputerze znacznie poprawia komfort pracy oraz zapobiega wielu dolegliwościom układu mięśniowo-szkieletowego i wzroku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, każdy pracownik, który użytkuje monitor ekranowy w czasie pracy co najmniej przez 4 godziny […]

czytaj więcej

Niezmiennie pracujemy dla Twojego bezpieczeństwa

Pomimo trudnej dla nas wszystkich sytuacji, pracujemy dla Was. Jesteśmy do Waszej dyspozycji również w sytuacjach nagłych. Prosimy o tradycyjny kontakt. Mogą Państwo liczyć na zachowanie przez nas wszelkich środków zapobiegawczych dotyczących ochrony przed koronawirusem.

czytaj więcej

Profilaktyczne badania lekarskie zawieszone w czasie pandemii koronawirusa

Pracodawca musi wystawić skierowanie na okresowe badania w wymaganym terminie, ale pracownik wykona je dopiero po odwołaniu zagrożenia epidemicznego. W okresie oczekiwania na nowe orzeczenie lekarskie taka osoba może pracować. Takie propozycje przedstawił Główny Inspektor Pracy (GIP) w piśmie z 16.3.2020 r. skierowanym do okręgowych inspektorów pracy (znak: GIP-GNN.50.2.2020.1), którego treść zamieszczamy w całości poniżej. […]

czytaj więcej