Ergonomia pracy przy komputerze

Prawidłowa pozycja ciała przy komputerze znacznie poprawia komfort pracy oraz zapobiega wielu dolegliwościom układu mięśniowo-szkieletowego i wzroku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, każdy pracownik, który użytkuje monitor ekranowy w czasie pracy co najmniej przez 4 godziny […]

czytaj więcej

Niezmiennie pracujemy dla Twojego bezpieczeństwa

Pomimo trudnej dla nas wszystkich sytuacji, pracujemy dla Was. Jesteśmy do Waszej dyspozycji również w sytuacjach nagłych. Prosimy o tradycyjny kontakt. Mogą Państwo liczyć na zachowanie przez nas wszelkich środków zapobiegawczych dotyczących ochrony przed koronawirusem.

czytaj więcej

Profilaktyczne badania lekarskie zawieszone w czasie pandemii koronawirusa

Pracodawca musi wystawić skierowanie na okresowe badania w wymaganym terminie, ale pracownik wykona je dopiero po odwołaniu zagrożenia epidemicznego. W okresie oczekiwania na nowe orzeczenie lekarskie taka osoba może pracować. Takie propozycje przedstawił Główny Inspektor Pracy (GIP) w piśmie z 16.3.2020 r. skierowanym do okręgowych inspektorów pracy (znak: GIP-GNN.50.2.2020.1), którego treść zamieszczamy w całości poniżej. […]

czytaj więcej
Czy wolno mierzyć temperaturę pracownikom z uwagi na koronawirusa? Tak!

Czy wolno mierzyć temperaturę pracownikom z uwagi na koronawirusa? Tak!

12 marca 2020 roku wydano Oświadczenie Prezesa UODO w sprawie koronawirusa. W oświadczeniu podkreślono, że art. 17 specustawy dotyczącej przeciwdziałania COVID-19 wskazuje, że Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wydawać pracodawcom m. in. decyzje nakładające obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych i współdziałania z innymi organami: administracji […]

czytaj więcej
Zmiany w przepisach o dozorze technicznym

Zmiany w przepisach o dozorze technicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym – uprawnienia uzyskane przed 1 czerwca 2019 zachowują ważność 5 lat, – uprawnienia uzyskane po 1 czerwca 2019 zachowują ważność zgodnie z datą wskazaną na uprawnieniach. Nie później niż na 3 miesiące przed datą upływu ważności uprawnień osoba posiadająca uprawnienia […]

czytaj więcej

Kwestionariusze osobowe kandydata do pracy i dla pracownika

Omawiane kwestionariusz można było znaleźć w nieobowiązującym od 31.12.2018 roku rozporządzeniu MPiPS z 28.5.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Od 1.1.2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MRPiPS z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369, które […]

czytaj więcej
Dokumentacja pracownicza a dokumenty bhp – zmiany.

Dokumentacja pracownicza a dokumenty bhp – zmiany.

Pracodawca ma obowiązek prowadzić akta osobowe oddzielne dla każdego pracownika. Zgodnie z nowym rozporządzeniem akta te składają się z 4 części, z czego w 3 częściach muszą się znaleźć dokumenty z zakresu bhp. Przepisy nowego rozporządzenia stosuje się do dokumentacji pracowniczej pracowników, których stosunek pracy został nawiązany począwszy od dnia 1.1.2019 r. Do zakresu dokumentacji […]

czytaj więcej