Zmiana zasad wygasania umów o pracę z powodu śmierci pracodawcy

Od 25 października 2018 obowiązują nowe zasady w sprawie reguł wygasania stosunku pracy w związku ze śmiercią pracodawcy. Nowe przepisy regulują m.in. sytuacje takie jak: 1. koniec zatrudnia na podstawie umowy na czas określony, 2. przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę, 3. ustanowienie zarządu sukcesyjnego…

czytaj więcej
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

1 kwietnia 2017 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Zmiany polegają m.in. na usunięciu obowiązku odbywania szkoleń do obsługi niektórych maszyn oraz likwidacji i zmiany klas uprawnień […]

czytaj więcej