Zmiana ustawy o dozorze technicznym

Zmiana ustawy o dozorze technicznym

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. poz. 2518) Wybrane zmiany: Ustalenie definicji pojęć: modernizacja UTB, naprawa UTB oraz konserwacja UTB Wprowadzenie okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych na czas określony (5-10 lat w zależności od UTB) oraz ustalenie sposobu przedłużania ich […]

czytaj więcej

Likwidacja tzw. kilometrówki dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Jedna z ważnych zmian wynikających z ustawy z 23.10.2018 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw dotyczy rozliczania wydatków związanych z używaniem dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych, które nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. W przypadku wydatków związanych z używaniem […]

czytaj więcej

Zmiana zasad wygasania umów o pracę z powodu śmierci pracodawcy

Od 25 października 2018 obowiązują nowe zasady w sprawie reguł wygasania stosunku pracy w związku ze śmiercią pracodawcy. Nowe przepisy regulują m.in. sytuacje takie jak: 1. koniec zatrudnia na podstawie umowy na czas określony, 2. przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę, 3. ustanowienie zarządu sukcesyjnego…

czytaj więcej
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

1 kwietnia 2017 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Zmiany polegają m.in. na usunięciu obowiązku odbywania szkoleń do obsługi niektórych maszyn oraz likwidacji i zmiany klas uprawnień […]

czytaj więcej