Jeśli choroba zawodowa pojawia się kilka lat po zatrudnieniu pracownika, to nie ma potrzeby sprawdzania, czy w poprzednim miejscu praca była wykonywana w warunkach narażenia zawodowego – orzeczenie NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał, że podstawą stwierdzenia choroby zawodowej jest orzeczenie lekarskie. Jeśli organy administracji nie mają dowodów wskazujących na inne okoliczności, to nie mogą stwierdzić, że stan zdrowia jest odmienny lub wynika z innych przyczyn. Dlatego NSA dodał, że jeśli jakiś czynnik może spowodować chorobę, to jego występowanie na miejscu pracy powoduje domniemanie, że to właśnie on był przyczyną.

źródło legalis.pl