Czy wolno mierzyć temperaturę pracownikom z uwagi na koronawirusa? Tak!

12 marca 2020 roku wydano Oświadczenie Prezesa UODO w sprawie koronawirusa. W oświadczeniu podkreślono, że art. 17 specustawy dotyczącej przeciwdziałania COVID-19 wskazuje, że Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wydawać pracodawcom m. in. decyzje nakładające obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych i współdziałania z innymi organami: administracji publicznej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Co powinienem zrobić?
W zakresie podejmowanych przez pracodawców działań należy przede wszystkim śledzić na bieżąco komunikaty Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Z komunikatu Prezesa UODO należy wnioskować, że wykonywanie przez pracodawców pomiarów temperatury pracowników jest dopuszczalne dopiero jak takie zalecenie zostanie wydane przez GIS.
Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników oraz zapewnić bezpieczne
i higieniczne warunki pracy co wynika z art. 207 KP, a pracownik ma współdziałać z pracodawcą w realizacji tych zadań art. 211 pkt 7 KP.
W związku z powyższy wydaje się, że pracodawca jest jednak uprawniony do mierzenia temperatury swoich pracowników termometrem laserowym/ bezdotykowym, jednakże tych wyników nigdzie nie powinien rejestrować.
W celu uniknięcia zarzutu ewentualnej dyskryminacji, tego typu pomiar powinien być wykonany wszystkim pracownikom. W przepisach RODO można znaleźć podstawy prawne do tego typu prewencyjnych działań art. 9 ust. 1 pkt b i h właśnie w związku z art. 207 KP. Oczywiście należy pamiętać o obowiązku informacyjnym.
Należy pamiętać, że motyw 4 preambuły RODO wskazuje, że przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby służyło ludzkości. W obliczu wirusa zachowajmy zdrowy rozsądek.
Pracodawca może również pozyskiwać informacje o tym, czy pracownik nie przybywał ostatnio w miejscu rozpowszechniania się wirusa lub czy miał kontakt z osobami, które były na takim obszarze. Kluczowe jest budowanie świadomości pracowników, żeby zgłaszali tego typu sytuacje. Taki pracownik mógłby wówczas świadczyć prace zdalną.