Dokumentacja pracownicza a dokumenty bhp – zmiany.

Pracodawca ma obowiązek prowadzić akta osobowe oddzielne dla każdego pracownika. Zgodnie z nowym rozporządzeniem akta te składają się z 4 części, z czego w 3 częściach muszą się znaleźć dokumenty z zakresu bhp.
Przepisy nowego rozporządzenia stosuje się do dokumentacji pracowniczej pracowników, których stosunek pracy został nawiązany począwszy od dnia 1.1.2019 r.
Do zakresu dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, pozostających w stosunku pracy w dniu 1.1.2019 r., zgromadzonej do tego dnia, stosuje się dotychczasowe przepisy (tj. przepisy poprzedniego rozporządzenia, obowiązującego do 31.12.2018 r.). Jednak do dokumentacji pracowniczej tych pracowników, gromadzonej od dnia 1.1.2019 r. stosuje się już przepisy nowego rozporządzenia.
Pracodawcy mogą zresztą dostosować zakres akt osobowych i dokumentacji zgromadzonej przed 1.1.2019 r. do nowych przepisów (nie mają jednak takiego obowiązku).
Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami zapraszamy na organizowane przez nas szkolenia.