W pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca personel placówek handlowych będzie musiał się stawić do pracy. Pozostałe będą wolne, ale nie dla wszystkich, bo wyjątków jest ponad trzydzieści. To pierwszy etap do całkowitego zakazu handlu w niedziele, co nastąpić od 1 stycznia 2020 r.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, do której poprawki senackie Sejm zaakceptował 10.1.2018 r., czeka na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Jej przepisy wejdą w życie 1.3.2018 r., choć sam proces ograniczania handlu i tym samym pracy w niedziele został podzielony na trzy okresy czasowe.

Kara grzywny

Od 1000 zł do 100 000 zł ma wynosić grzywna za nieprzestrzeganie przepisów ustawy (art. 10 ustawy). Kara będzie orzekana na wniosek inspektora pracy w trybie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zmiany kodeksowe

W zakresach, których ustawa nie reguluje trzeba będzie sięgać do KP. Tak przewiduje art. 2 ustawy. Z kolei jej art. 12 dokonuje zmian w samym KP:

  • dookreślając, że praca w niedziele i święta obejmująca czas od godz. 6.00 w tym dniu do godz. 6.00 w następnym dniu (o ile pracodawca nie ustalił innych godzin) dotyczy przypadków wskazanych w art. 15110 KP, w których zakaz nie obowiązuje (np. w ruchu ciągłym albo pracy zmianowej),
  • uchylając art. 1519a stanowiący o zakazie pracy w święta, co może wywołać efekt, że placówki zwolnione ze stosowania ustawy będą mogły w dni świąteczne wymagać pojawienia się w pracy osób ze statusem pracownika,
  • dodając art. 1519b odsyłający do ustawy w obszarze pracy w niedziele, święta, Wigilię i Wielką Sobotę,
  • rozszerzając obowiązek zapewnienia innego dnia wolnego w zamian za pracę w niedziele i święta w sytuacjach wymienionych w art. 15110 pkt 1-9 i 11 oraz w ustawie.