Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

1 kwietnia 2017 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Zmiany polegają m.in. na usunięciu obowiązku odbywania szkoleń do obsługi niektórych maszyn oraz likwidacji i zmiany klas uprawnień dla niektórych maszyn. Nowelizacja doprecyzowuje też definicje, przepisy dla poszczególnych klas i zmienia nazewnictwo niektórych maszyn.
Nowelizacja rozporządzenia została podpisana przez Ministra Rozwoju i Finansów, w porozumieniu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministrem Zdrowia. Nowe przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2017 r.