Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

działalność profesjonalną, naukową i techniczną wymagającą wiedzy specjalistycznej.