Nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Od 1 kwietnia 2017 r. zmieniają się kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. W okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. będą obowiązywać nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
Nowe kwoty jednorazowych odszkodowań zostały podane w obwieszczeniu MRPiPS z 14.3.2017 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. z 2017 r. poz. 283).