• BHP

Do wykonywania zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej i służby bhp pracodawca może wykorzystać specjalistów spoza zakładu pracy. Jest to dla niego bardziej opłacalne, efektywniejsze i racjonalniejsze, zwłaszcza w przypadku firm mających wiele oddziałów.

Specjaliści zewnętrzni, dostępni w poszczególnych lokalizacjach, z przyczyn logistycznych mają ułatwioną możliwość bieżącego reagowania na pojawiające się zagrożenia w porównaniu z inspektorami działającymi z centrali. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia poważnych wypadków przy pracy. Specjalista zewnętrzny ma też możliwość bardziej obiektywnej oceny stanu warunków pracy, gdyż:

– nadzorując firmy z różnych branż, ma większe doświadczenie i bardziej wszechstronną wiedzę, gdyż spotykał się z podobnymi zagadnieniami w innych przedsiębiorstwach oraz realizacji projektów.
– nie pozostaje w relacji zatrudniony–pracodawca

  • Spawacz, murarz

oferujemy doświadczonych pracowników do realizacji ogniotrwałych wyłożeń pieców przemysłowych ( wyłożenia murowane, wyłożenia betonowe, wyłożenia miękkie izolacyjne)

  • alpinista