Zmiana ustawy o dozorze technicznym

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. poz. 2518)
Wybrane zmiany:
Ustalenie definicji pojęć: modernizacja UTB, naprawa UTB oraz konserwacja UTB
Wprowadzenie okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych na czas określony (5-10 lat w zależności od UTB) oraz ustalenie sposobu przedłużania ich ważności (zapis wejdzie w życie 1 czerwca 2019 roku)
Zmiana stawki opłaty za sprawdzenie kwalifikacji osób w 2019 r. wynosi ona 160,18 zł
Współpraca jednostek dozoru technicznego (UDT, TDT, WDT) – będą uznawały wydawane przez siebie zaświadczenia kwalifikacyjne, nie angażując w to przedsiębiorców.
Umożliwienie sporządzenia protokołów z badań technicznych w formie elektronicznej.