Od 25 października 2018 obowiązują nowe zasady w sprawie reguł wygasania stosunku pracy w związku ze śmiercią pracodawcy.
Nowe przepisy regulują m.in. sytuacje takie jak:
1. koniec zatrudnia na podstawie umowy na czas określony,
2. przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę,
3. ustanowienie zarządu sukcesyjnego…