Zmiany w przepisach o dozorze technicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym
– uprawnienia uzyskane przed 1 czerwca 2019 zachowują ważność 5 lat,
– uprawnienia uzyskane po 1 czerwca 2019 zachowują ważność zgodnie z datą wskazaną na uprawnieniach.
Nie później niż na 3 miesiące przed datą upływu ważności uprawnień osoba posiadająca uprawnienia powinna złożyć oświadczenie we właściwej jednostce dozoru technicznego (UDT, TDT lub WDT) pod groźbą odpowiedzialności karnej, że w przeciągu ostatnich 5 lat min. 3 lata przepracował na urządzeniu.
W przypadku nie dotrzymania terminu wymiany, osoba zainteresowana będzie musiała złożyć ponownie egzamin kwalifikacyjny przed właściwą jednostką dozoru technicznego (UDT, TDT lub WDT).