Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 poz.461) od 28 listopada br. obowiązuje nowy  „Wykaz maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych…” (Załącznik nr 1).

Zmiany obejmują:

5.     1. wyłączenie z wielozadaniowych nośników osprzętów  tzw. ładowarek teleskopowych itp. urządzeń technicznych, które kwalifikują się do wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468) podlegają pod dozór techniczny jako urządzenia z grupy maszyn służących do przemieszczania osób i ładunków w ograniczonym zasięgu ( § 1 pkt 6 lit. l tego rozporządzenia).
Co ważne: dla osób już posiadających uprawnienia w postaci książki operatora na wielozadaniowe nośniki osprzętów, na ładowarki teleskopowe (itp. urządzenia techniczne), uzyskane do tej pory uprawnienia
w zakresie wielozadaniowych nośników osprzętów pozostają w mocy.

[przesyłane do Ł-IMBGS „Zgłoszenia kursów” powinny uwzględniać powyższe]

6.    2. zmianę jednostki charakteryzującej koparki jednonaczyniowe i ładowarki jednonaczyniowe z masy całkowitej (tony) na masę eksploatacyjną maszyny (tony) [bez zmian w zapisach na Wnioskach egzaminacyjnych i w Książkach Operatorów].

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1461

źródło IMBiGS